Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej části pozemku parc.č. 2644 o výměře 18 m2 a části pozemku parc.č. 2645 o výměře 103 m2 v k.ú. Horní Těrlicko dle geometrického plánu zak.č. 2382-75/2020 a části pozemku parc.č. 253 o výměře 281 m2, části pozemku parc.č. 559/1 o výměře 550 m2 dle geometrického plánu zak.č. 923-107/2020 a celých pozemků parc.č. 250 o výměře 8 m2 a parc.č. 251 o výměře 31 m2 vše v kat.území Dolní Těrlicko. Pozemky jsou zastavěny stavbou č.p. 102 ve vlastnictví společnosti Leisure Resorts s.r.o. a části které funkčně s touto stavbou souvisí.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Požadovaná cena

420000

Platnost do

2021-03-17

Telefon

596657304

E-mail

kohutkova@pod.cz

Osoba

Ing. Jana Kohutková

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Horní Těrlicko, Těrlicko, okres Karviná

Katastrální území

Dolní Těrlicko, Těrlicko, okres Karviná