Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej části pozemku parc.č. 3908/1 o výměře 43 m2 dle geometrického plánu zak.č. 3674-38a/2020. Pozemek je zastavěn lávkou pro pěší přes Černý potok ve vlastnictví Města Bruntál

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Požadovaná cena

5480

Platnost do

2021-03-17

Telefon

596657304

E-mail

kohutkova@pod.cz

Osoba

Ing. Jana Kohutková

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Bruntál-město, Bruntál, okres Bruntál