Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

* pozemek p. č. 366/5 – ostatní plocha / jiná plocha o výměře 449 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu KP v Trutnově na LV č. 4993 pro katastrální území Oblanov a obec Trutnov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký a předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 375-25/2020 označená jako p. p. č. 366/8 o výměře 28 m2 * pozemek p. č. 366/4 – ostatní plocha / jiná plocha o výměře 517 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu KP v Trutnově na LV č. 4993 pro katastrální území Oblanov a obec Trutnov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký a předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 384-175/2020 označená jako p. p. č. 366/9 o výměře 81 m2

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Požadovaná cena

62790

Platnost do

2021-03-14

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové nad Labem

Katastrální území

Oblanov, Trutnov, okres Trutnov