Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p.č. 932/6, ostatní plocha, který tvoří jednotný funkční celek s budovou čp. 147 na pozemku p.č. st. 399.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Požadovaná cena

318570

Platnost do

2021-03-09

Telefon

956492326

E-mail

erika.dvorakova@lesycr.cz

Osoba

Erika Dvořáková

Útvar

OŘ jižní Morava

Katastrální území

Chvalčov, Chvalčov, okres Kroměříž