Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 3445 a části pozemku p.č. 3440/8 (dle GP p.č.3440/43) v k.ú. Valtice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-03-01

Telefon

972 235 257

E-mail

bogdanovski@spravazeleznic.cz

Osoba

Bogdanovski

Útvar

O31

Katastrální území

Valtice, Valtice, okres Břeclav

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

528000