Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemků parc.č. 1529/24 o výměře 61 m2 a parc.č. 1529/25 o výměře 46 m2, oba ostatní plocha, silnice, zastavěny krajskou silnicí č. II/453

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2021-02-28

Telefon

596657304

E-mail

pustejovska@pod.cz

Osoba

Helena Pustějovská

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Bukovice u Jeseníka, Jeseník, okres Jeseník

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

16980