Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek st.p.č. 1075, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 720 m2, zapsaný na LV č. 868 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice. Pozemek je pod stavbou ve vlastnictví jiného vlastníka.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2021-01-11

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

43200