Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků p.č. 1176/3 druhem pozemku zahrada o výměře 310 m2 a pozemku p.č. 1176/4 druhem pozemku zahrada o výměře 115 m2, oba v k.ú. Krupka, okres Teplice.

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 615/18

Platnost do

2021-01-10

Telefon

956 235 106

E-mail

magdalena.tuckova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Magdalena Tučková

Útvar

Lesní správa Litvínov

Katastrální území

Krupka, Krupka, okres Teplice

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

99875