Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc.č. 4902 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek parc.č. 4903/3 - zahrada, pozemek parc.č. 4903/4 - zahrada, vše evidováno na LV č.804 pro k.ú. Žabovřesky.

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2020-12-11

Telefon

541637573

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

JUDr. Jan Kubizňák

Útvar

Útvar správy majetku

Katastrální území

Žabovřesky, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

743820