Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 776/14 Prodej pozemku p.č. st. 615 , zast.plocha o výměře 202 m2, pozemku dle GP p.č. 1291/5 ostatní plocha o výměře 443 m2

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2020-10-27

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

KŘ Šumperk

Katastrální území

Malá Morávka, Malá Morávka, okres Bruntál

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

452000