Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 993 o výměře 51 m2 - vodní plocha, koryto vodního toku, který v minulosti tvořil náhon na mlýn. V současné době zasypáno, nachází se v oplocené části pozemků ve vlastnictví fyzických osob.

Atributy nabídky

Platnost do

2020-10-18

Telefon

720 523 924

E-mail

ruzena.lahovska@lesycr.cz

Osoba

Lahovská Růžena

Útvar

Správa toků - oblast povodí Ohře, Lesy ČR, s.p.

Katastrální území

Dubí u Teplic, Dubí, okres Teplice

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

0