Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek p.č. 2853/1, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 1330 m2, p.č. 2853/3, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 2562 m2, p.č. 2853/19, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 376 m2, p.č. 2855/1, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 12186 m2, p.č. 2861/1, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 3099 m2 a p.č. 5014, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 12174 m2, vše zapsané na LV č. 5010 pro k.ú. Komín, obec Brno.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2020-10-19

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Komín, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

520140