Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek p.č. 3049, ostatní plocha, o výměře 594 m2, zapsaný na LV č. 109 pro k.ú. Dubnice pod Ralskem, obec Dubnice. Pozemek je mimo zastavěné území, dle územního plánu obce není určen k zástavbě. Ve skutečnosti je to mez s náletem osiky a dubu. Přístup je pouze z okolních zemědělských pozemků jiných vlastníků.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2020-10-19

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Dubnice pod Ralskem, Dubnice, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

10000