Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek p.č. 1934/25, ostatní plocha, o výměře 465 m2 a p.č. 1934/31, ostatní plocha, o výměře 3693 m2, oba zapsané na LV č. 868 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka, obec Mikulovice. Pozemky tvoří přístupové a manipulační plochy je stavbám jiného vlastníka.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2020-10-19

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

340956