Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek p.č. 4890/1, lesní pozemek, PUPFL, o výměře 1388 m2, zapsaný na LV č. 7072 pro k.ú. Královo Pole, obec Brno. Dle platného územního plánu města Brna je uvedený pozemek součástí plochy krajinné zeleně všeobecné a v katastru nemovitostí je zapsán jako PUPFL se způsobem ochrany přírodní rezervace nebo přírodní památka.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2020-10-19

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Královo Pole, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

6620