Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabízíme k prodeji pozemky p.č. 754/1 o výměře 589 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 754/37 o výměře 119 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 8458 pro k.ú. Lesná, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. Dle platného ÚP města Brna jsou uvedené pozemky součástí plochy krajinné zeleně rekreační a jako takové jsou veřejně využívány. Oba pozemky jsou převážně obklopeny pozemky města Brna se stejným funkčním využitím dle ÚP.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2020-10-03

Telefon

954009150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

OSM

Katastrální území

Město Brno, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

1133000