Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabízíme k prodeji pozemek p.č. 2853/18 o výměře 3 461 m2, druh pozemku lesní pozemek, zapsaný na LV č. 5009 pro k.ú. Komín, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - město. Pozemek p.č. 2853/18 je v podílovém spoluvlastnictví, kdy podíl id. ½ tohoto pozemku je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro VLS ČR, s.p. a podíl id. ½ tohoto pozemku je ve vlastnictví fyzické osoby.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2020-10-03

Telefon

954009150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

OSM

Katastrální území

Komín, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

67545