Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 283/16 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Perštejn.

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2020-10-03

Telefon

956233107

E-mail

jana.kotaskova@lesycr.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Perštejn, Perštejn, okres Chomutov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

4140