Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabízíme k prodeji nově vzniklý pozemek p.č. 375/111 o výměře 276 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob využití PUPFL, oddělený GP č. 354-63/2018 z původního pozemku p.č. 375/1, který je zapsaný na LV č. 162 pro k.ú. Hlavenec, obec Hlavenec u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ. Jde o oplocený dvůr a zastavěnou část domu Hlavenec č.p. 96 tvořící spolu s pozemkem st. p.č. 112 a pozemkem p.č. 145/5 jeden funkční celek. Oddělovaný pozemek p.č. 375/111 se stal součástí lesní parcely p.č. 375/1 administrativní chybou katastrálního úřadu.

Atributy nabídky

Zakladatel

ministerstvo obrany

Platnost do

2020-09-25

Telefon

954009150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

OSM

Katastrální území

Hlavenec, Hlavenec, okres Praha-východ

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

102000