Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek p.č. 1968/6 o výměře 130 m2, ostatní plocha, pohřebiště (obecní hřbitov)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Telefon

956916308

E-mail

michaela.rychtarikova@lesycr.cz

Osoba

Mgr. Rychtaříková Valentová

Útvar

Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno

Katastrální území

Luleč, Luleč, okres Vyškov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

2080