Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parc. č. 2005 v k.ú. Holásky, druh pozemku ostatní plocha, výměra 384 m2.

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2020-06-16

Telefon

541637573

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

JUDr. Jan Kubizňák

Útvar

Útvar správy majetku

Katastrální území

Holásky, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

230000