Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Geometrickým plánem č. 824-26/2019 pro k. ú. Karviná – Doly (GP) byl z pozemku p. č. 6333/1 oddělen pozemek p. č. 6333/65 o výměře 813 m2 vše v k. ú. Karviná – Doly. Prodávaný pozemek se nachází v areálu Barbora, v k. ú. Karviná - Doly, obec Karviná. Nemovitost je tvořena pozemkem p. č. 6333/65 (dle GP) - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 813 m2 včetně venkovních úprav. Prodávaný pozemek s venkovními úpravami tvoří jednotný funkční celek spolu s nemovitostmi ve vlastnictví budoucího kupujícího. Pozemek p. č. 6333/65 (dle GP) je částečně zpevněn v rozsahu 404 m2. Na pozemku se nachází sloup osvětlení, 12 m2 plotu z ocelových plotových rámů na zděných sloupcích a dva vzrostlé stromy.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Platnost do

2020-05-30

Telefon

606146618

E-mail

roman@diamo.cz

Osoba

Ing. Kamil Roman

Útvar

Oddělení obchodu

Katastrální území

Karviná-Doly, Karviná, okres Karviná

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

229295