Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1081/17 Prodej pozemku p.č. 87/5 , ostatní plocha o výměře 276 m2, k.ú. Karlov pod Praddědem, pozemek oddělený dle GP z p.č. 87/1

Atributy nabídky

Zakladatel

MZRE

Platnost do

2020-03-28

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

KŘ Šumperk

Katastrální území

Karlov pod Pradědem, Malá Morávka, okres Bruntál

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

110400