Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 3463/1 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 102 m2 v k.ú. Krupka.

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2020-02-29

Telefon

956235106

E-mail

magdalena.tuckova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Magdalena Tučková

Útvar

Lesní správa Litvíno

Katastrální území

Krupka, Krupka, okres Teplice

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

13300