Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek p.č. st.1093/1 zastv. plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a p.č. 1423/2 ostatní plocha o výměře 172 m2 vše v k.ú.Dolní Lomná

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2020-01-12

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy ČR, s.p., KŘ Frýdek-Místek

Katastrální území

Dolní Lomná, Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

65000