Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek p.č. 3494, ostatní plocha, o výměře 252 m2. Je zastavěn stavbou vodní nádrže ve vlastnictví p. Karla Ščudly. Je zapsaný na LV č. 868 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka v areálu bývalého muničního skladu Mikulovice.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2019-12-30

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

20160