Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o stavební pozemek st.p.č. 1095, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, o výměře 1048 m2, zapsaný na LV č. 868 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka v areálu bývalého muničního skladu Mikulovice. Vzhledem k charakteru je pro hospodaření VLS ČR, s.p. nevyužitelný.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2019-12-30

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

62880