Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná o pozemek st.p.č. 1103, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1050 m2, zapsaný na LV č. 868 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka. Vzhledem k charakteru je pro hospodaření VLS nevyužitelný. Budova na pozemku je ve vlastnictví paní Iwony Fiedorowicz a pana Boguslawa Szymańskí, kterým byl pozemek v rámci předkupního práva nabízen čtyřikrát.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2019-12-30

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Mikulovice u Jeseníka, Mikulovice, okres Jeseník

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

63000