Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 357/6 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 571 m2 v k.ú. Fojtovice u Krupky.

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2019-12-22

Telefon

956240106

E-mail

martin.kridlo@lesycr.cz

Osoba

Bc. Martin Křídlo

Útvar

Lesní správa Děčín

Katastrální území

Fojtovice u Krupky, Krupka, okres Teplice

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

57100