Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek se nachází v obci Karviná, v blízkosti železniční tratě Karviná - město - Petrovice u Karviné, na které jsou v současné době provozovány pouze manipulační vlaky v areálu bývalé železniční stanice Karviná - město. Pozemek p. č. 4012/13 byl oddělen od pozemku p. č. 4012/1 dle geometrického plánu č. 5728-29/2018. Na pozemku jsou trvalé porosty, které byly zahrnuty do ocenění, ale jedná se o porosty dlouhodobě neudžované a zanedbané. Pozemek je těžko přístupný. Z hlediska územního plánu je pozemek v zastavěném území, jižní část je zařazena do stávající plochy ochranné a ostatní zeleně a severní část do stávající plochy dopravních zařízení. Uvedené plochy jsou součástí zóny individuálního bydlení "U-BI".

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2019-12-13

Telefon

222 335 733

E-mail

zavodsa@szdc.cz

Osoba

Ing. Barbora Závodská

Útvar

O31

Katastrální území

Karviná-město, Karviná, okres Karviná

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

106000