Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 649/3 o výměře 29 m2, druh pozemku trvalý travní porost.

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2019-11-29

Telefon

541637573

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

JUDr. Jan Kubizňák

Útvar

Útvar správy majetku

Katastrální území

Popice u Jihlavy, Jihlava, okres Jihlava

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

8990