Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1828/18 Prodej pozemku p.č. 1086/6 ostatní plocha o výmeře 177 m2 k.ú.Dolní Skorošice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2019-11-23

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

KŘ Šumperk

Katastrální území

Dolní Skorošice, Skorošice, okres Jeseník

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

18000