Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1833/18 Prodej pozemku p.č.1086/4 ostatní plocha o výměře 183 m2 k.ú. Dolní Skorošice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2019-11-23

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@seznam.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

KŘ Šumperk

Katastrální území

Dolní Skorošice, Skorošice, okres Jeseník

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

18000