Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 21, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 145 m2, jehož součástí je stavba (na KN Stavba pro administrativu) s č. p. 24 a dále pozemek parc. č. 20/1, druh pozemku, ostatní plocha o výměře 440 m2. Vše zapsané na LV č. 22 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, Katastrální území Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Platnost do

2019-10-12

Telefon

954302157

E-mail

prochazkova.irena.2@cpost.cz

Osoba

Mgr. Irena Procházková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

3800000