Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej nemovité věci - části pozemku parc.č. 675/5 o výměře 376 m2 dle GP 898-1/2019, nově odměřený pozemek je součástí zahrady sousedního vlastníka

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2019-10-11

Telefon

596657324

E-mail

tehanova@pod.cz

Osoba

Jana Těhanová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Bukovice u Jeseníka, Jeseník, okres Jeseník

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

201160