Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek p.č. 2235/17 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m2, v k.ú. Luleč

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Telefon

956916308

E-mail

michaela.rychtarikova@lesycr.cz

Osoba

Mgr. M. Rychtaříková Valentová

Útvar

Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno

Katastrální území

Luleč, Luleč, okres Vyškov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

17000