Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej nemovité věci-části pozemku parc.č 675/5 o výměře 376 m2 dle GP 898-1/2019, pozemek je součástí zahrady

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2019-09-09

Telefon

596657304

E-mail

pustejovska@pod.cz

Osoba

Pustějovská Helena

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Bukovice u Jeseníka, Jeseník, okres Jeseník

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

127840