Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

- p.p.č. 1356 – lesní pozemek o výměře 75 274 m2 s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 387 pro katastrální území a obec Hejtmánkovice, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 634-3/2018 označená jako díl „a“ o výměře 1 112 m2,- p.p.č. 1303/1 – lesní pozemek o výměře 314 328 m2 s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 387 pro katastrální území a obec Hejtmánkovice, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 634-3/2018 označená jako díl „b“ o výměře 15 m2. Díl „a“ z pozemku p.č. 1356 o výměře 1 112 m2 a díl „b“ z pozemku p.č. 1303/1 o výměře 15 m2 jsou sceleny do p.č. 1356/4 o výměře 127 m2. p.p.č. 1119/1 - lesní pozemek o výměře 85 176 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 309-69/2017 označená jako p.p.č. 1119/8 o výměře 45 057 m2 a dále část označená jako díl „d“ o výměře 62 m2. Díl „d“ z pozemku p.č. 1119/1 je scelen do p. č. 1125/1.p.p.č. 1121 - lesní pozemek o výměře 6 088 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod.p.p.č. 1123 – lesní pozemek o výměře 3 661 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 309-69/2017 označená jako díl „f“ o výměře 1 626 m2 . Tento díl „f“ je scelen do p. č 1124.- p.p.č. 1124 – lesní pozemek o výměře 4 912 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 309-69/2017 označená jako díl „e“ o výměře 4 222 m2. Celková výměra pozemku p.č. 1124 je 5 848 m2. - p.p.č. 1125/1 – lesní pozemek o výměře 2 716 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod - předmětem prodeje je dle GP č. 309-69/2017 část označená jako díl „c“ o výměře 2 321 m2. Celková výměra pozemku p.p.č. 1125/1 je 2 383 m2. - p.p.č. 1125/2 – ostatní plocha o výměře 3 478 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 265 pro katastrální území a obec Jetřichov, okres Náchod. - - p.p.č. 1129/1 – lesní pozemek o výměře 42 683 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 303 pro katastrální území a obec Křinice, okres Náchod. - - p.p.č. 1141/1 – lesní pozemek o výměře 42 680 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 303 pro katastrální území a obec Křinice, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 429-69/2017 označená jako p.p.č. 1141/12 o výměře 1 331 m2. - p.p.č. 1141/3 – lesní pozemek o výměře 1 094 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 303 pro katastrální území a obec Křinice, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 429-69/2017 označená jako p.p.č. 1141/11 o výměře 158 m2. -p.p.č. 1144/2 – lesní pozemek o výměře 5 823 m2, s jejími součástmi, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 303 pro katastrální území a obec Křinice, okres Náchod. - - p.p.č. 2706/2 – ostatní plocha o výměře 4 808 m2, s jejími součástmi vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod na LV č. 303 pro katastrální území a obec Křinice, okres Náchod - předmětem prodeje je část oddělená dle GP č. 429-69/2017 označená jako p.p.č. 2706/13 o výměře 1 387 m2.

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2019-06-14

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové nad Labem

Katastrální území

Hejtmánkovice, Hejtmánkovice, okres Náchod

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

2124350

Katastrální území

Jetřichov, Jetřichov, okres Náchod

Katastrální území

Křinice, Křinice, okres Náchod