Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku st.p.č. 311 o výměře 23 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 283/36 o výměře 192 m2, druhem pozemku ostatní plocha, vše v kú. Perštejn

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2019-06-14

Telefon

956 233 107

E-mail

jana.kotaskova@lesycr.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Perštejn, Perštejn, okres Chomutov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

43000