Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky parc. č. 978/1 o výměře 107 m2, parc. č. 978/4 o výměře 81 m2, parc. č. 978/5 o výměře 61 m2. Druh všech pozemků ostatní plocha.

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2019-06-13

Telefon

541637 573

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

JUDr. Jan Kubizňák

Útvar

Útvar správy majetku

Katastrální území

Obřany, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

303780