Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Parcela č. st. 310, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, pozemek p.č. 283/35, druhem pozemku ostatní plocha o výměře 106 m2, vše v k.ú. Perštejn.

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2019-06-11

Telefon

956 233 107

E-mail

jana.kotaskova@lesycr.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Perštejn, Perštejn, okres Chomutov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

24400