Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Část vodního díla typu úprava vodního toku, ev. č. HM214274, v délce cca 700 m, která je umístěna v korytě významného vodního toku Svratka IDVT 10100010, na pozemcích parc. č. 889/1, 889/17, 889/18, 889/27, 889/28, 889/29, 889/30, 889/31, 889/32, 889/33, 889/34, 889/20, 889/21, 889/35, 889/4 v k. ú. Pisárky. Jedná se o dvojitý lichoběžník, šířka dna 25 m, sklon svahu 1:2, šířka bermy 5 m.

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2019-05-20

Telefon

541 637 573

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

JUDr. Jan Kubizňák

Útvar

Útvar správy majetku

Katastrální území

Pisárky, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Požadovaná cena

1