Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Část vodního díla typu úprava vodního toku, ev. č. HM210150, v délce cca 1800 m, která je umístěna v korytě významného vodního toku Svratka IDVT 10100010, na pozemcích parc. č. 889/3 v k. ú. Pisárky a parc. č. 192/1 v k. ú. Štýřice. Jedná se o úsek od železničního mostu Uhelná ř. km 40,100 až po konec úpravy ř. km 41,900. Úprava je tvořena oboustrannou nábřežní zdí na celou hloubku profilu 4,5 m, šířka dna cca 30 m, dále jsou oboustranné nábřežní zdi na výšku 2 m, nad nimi je odlážděný nebo osetý svah. Součástí jsou tři stabilizační stupně.

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2019-05-20

Telefon

541 637 573

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

JUDr. Jan Kubizňák

Útvar

Útvar správy majetku

Katastrální území

Pisárky, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Požadovaná cena

1

Katastrální území

Štýřice, Brno, okres Brno-město