Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky p.č. 79/1 a p.č. 87 o celkové výměře 1 256 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda jsou zapsány na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře, okr. Česká Lípa, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa.Pozemky mají charakter mezí, z části jsou porostlé keři a náletovými dřevinami.

Atributy nabídky

Platnost do

2019-05-18

Telefon

954 009 150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

33620