Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky p.č. 183/5 a p.č. 555/1 o celkové výměře 2 968 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda a p.č. 555/1 ostatní komunikace jsou zapsány na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře, okr. Česká Lípa, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa.Pozemky jsou odlehlé od hospodářských celků divize, částečně jsou obdělávanou zemědělskou půdou a částečně mají charakter mezí a okrajů zemědělských ploch bez hospodářského využití.

Atributy nabídky

Platnost do

2019-05-18

Telefon

954 009 150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

137080