Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 261 o výměře 362 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ze kterého byl GP č. oddělen pozemek parc. č. 913 - 182/20172504 vypracovaný společností Geodezie Krkonoše s.r.o o výměře 104 m2, obec a k. ú. Roztoky u Jilemnice, na LV č. 535, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Semily. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2019-04-29

Telefon

954302157

E-mail

prochazkova.irena.2@cpost.cz

Osoba

Mgr. Irena Procházková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Jilemnice, okres Semily

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

5740