Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek p.č. 773, ostatní plocha, o výměře 109 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemek je porostlý náletovými dřevinami a není k němu přístup.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2019-04-26

Telefon

954009150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

2730