Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek p.č. 555/1, ostatní plocha, o výměře 2 515 m2, zapsán na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemek je částečně obdělávanou zemědělskou půdou a částečně má charakter mezí a okrajů zemědělských ploch bez hospodářského využití.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2019-04-26

Telefon

954009150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

125750