Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemky p.č. 618/1, vodní plocha, o výměře 2 957 m2 a p.č. 331, ostatní plocha, o výměře 519 m2. Vše zapsáno na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemky jsou zamokřené, z větší části tvořené vodotečí.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2019-04-26

Telefon

954009150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

74050