Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemky p.č. 115/1, ostatní plocha, o výměře 1 799 m2 a p.č. 138, ostatní plocha, o výměře 3 035 m2. Vše zapsáno na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře. Pozemky mají charakter mezí, z části jsou porostlé keři a náletovými dřevinami.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2019-04-26

Telefon

954009150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

137400